Spirituel ordbog

Her på siden har vi lavet en spirituel ordborg hvori du finder du simple forklaringer på en masse forskellige spirituelle ord. Ydermere, kan du ved nogle af ordene klikke dig videre, og læse en hel del mere om de enkelte ting.

Clairvoyance

Clairvoyance stammer fra Frankrig og betyder klarsyn. Herunder henvender begrebet sig til vores psykiske evner og sanser. Det siges at en clairvoyant kan “læse” eller føle vibrationerne fra et andet individ og deres energifelt, og derved få sat nogle ord på hvordan vedkomne har det. Ydermere har visse clairvoyante et bevidst samarbejde med vedkomnes spirituelle vejlederede. Dette betyder at clairvoyanten får relevante informationer, livstemaer m.v fra sine vejledere, som vedkomne deler med en klient.

Hvordan er clairvoyance muligt?

Vores aura er et elektromagnetisk energifelt, som firkantet sagt er ligesom en bog. Auraen indeholder al den information som en clairvoyant realt set har brug for til at udføre en clairvoyance. I auraen finder man blandt andet informationer om fortiden, nutiden og den potentielle fremtid.

Det psykiske og mediale metode

Når der bliver arbejdet med clairvoyance, kan man gøre det på 2 forskellige måder. Det første metode er det psykiske niveau som omhandler at en clairvoyant udvider sit energifelt udover en klient, for på den måde at mærke ind i vedkomnes fortid, nutid og eventuel fremtid. Den anden metode som er den mediale metode, indebære at man får sine informationer fra den åndelige verden. Når man arbejder på denne måde fungere man som et talerør for den åndelige verden, og man formidler blot informationer fra åndelige vejledere, afdøde m.v.

Ego

Egoet handler om at vi forestiller os at vi er på en bestemt måde, og at det altid skal være sådan. Altså handler egoet om at vi holder fast i en illusion af os selv, og på den måde afholder vi os selv fra at udvikle os på mange fronter. Egoet spiller fx ind med at vi tror at vi kun kan have det godt når vi har en høj social status. Typiske ego tanker, er tanker om at man skal gøre og få xx før at man kan blive lykkelig. Ydermere prøver egoet at fastholde dig fra at mærke indad, for når du for alvor gør det, mærker du kun kærlighed og glæde. Hvis du søger indad, har egoet svært ved at manipulere med dig.

Klarfølelse

klarfølelse betyder at en individ kan mærke ind i en anden person og mærke hvilken personlighed vedkomne har. Ydermere kan klarfølelse bruges til at mærke hvordan en person har haft det i fortiden, hvordan personen har det nu, og hvordan personen måske kommer til at have det i fremtiden. Ydermere kan evnen også bruges til at mærke energi i omgivelser, træer m.v. Denne psykiske evne er meget sansende og følelsesbaseret, og den ligger meget naturligt til sensitive mennesker. Klarfølelsen sidder i hjertechakraet.

Klarhørelse

Denne psykiske evne handler om at decideret kan høre afdøde eller spirituelle vejledere. Klarhørelse er delt op i 2 forskellige kategorier. Den første kategori er objektivt klarhørelse, som betyder at man kan høre den åndelige verden uden for sit eget hoved. På samme måde som du kan høre din kammerat, kan du altså høre afdøde, spirituelle vejledere m.v. Den anden kategori er subjektiv klarhørelse, som indebære at man høre den åndelige verden inde i sit eget hoved. Stemmen som de åndelige vejledere bruger er oftest den samme som din indre stemme, og det kan derfor være utroligt svært at skelne mellem dem og dig selv. Klarhørelse sidder i halschakraet.

Klarsyn

Klarsyn indebærer evnen til at se den åndelige verden. Klarsyn går ind i 2 forskellige kategorier. Den første kategori er objektivt klarsyn, som indebærer at man kan se afdøde, åndelige vejledere m.v. med sine fysiske øjne. Den anden kategori er Subjektivt klarsyn, som betyder at man kan se de åndelige vejledere, afdøde m.v. med sit indre blik. Ydermere kan man med det subjektive klarsyn se billeder/symboler/farver osv. som skal tolkes af personen som modtager dem. Klarsyn befinder sig i pandechakraet.

Chakra

Et chakra er et energicenter som befinder sig i kroppen. Et chakra rotere enten med uret, eller mod uret alt efter hvilket chakra det er, og på hvilket køn chakraet sidder. I og tæt på kroppen sidder der 7 chakras, men der findes mange flere opad, såvel som nede ad. De forskellige chakras har vær deres område i kroppen som de befinder sig. Når et chakra er ude af balance, kan der komme fysiske manifestationer i det område som det specifikke chakra varetager. Hver chakra påvirker psyken såvel som det fysiske på et individ, og det er derfor essentielt at der er balance.

Rodchakra

Rod chakra handler om, om vi føler os sikre og godt tilpas i det fysiske. Blandt andet spiller økonomien og det at man lever en tryg tilværelse en stor rolle på dette chakra. Den psykiske evne som man finder i rodchakraet er lugt.

Hara Chakra

Dette chakra er forbundet med vores sexualitet, det at være spontan og generelt har chakraet meget med et individs livsglæde at gøre. Den psykiske evne som man finder i chakraet er smag.

Solar plexus chakra

I solar plexus chakraet finder vi vores viljestyrke, og vores selvtillid. Energicenteret handler om at vi står fast i den vi er, og at vi er stolte over at være os selv. De psykiske evne som man finder i chakraet er telekineses, levitation, materialisation og dematerialisation.

Hjerte chakra

I hjertechakraet finder vi den ubetingede kærlighed for os selv og andre. Ydermere finder du medfølelse, accept, lidelse og sorg. Den psykiske evne som man finder i hjertechakraet er klarfølelse.

Halschakra

Halschakraet er centeret for vores kommunikation. Chakraet bliver blandt andet påvirket af om vi siger fra når der er noget vi ikke er enige med andre mennesker om. Den psykiske evne som man finder i halschakraet er klarhørelse

Pandechakra / Det 3. øje

Pandechakraet handler om vores måde at anskue tingene på. Et ubalanceret pandechakra kan vise sig i en meget pessimistisk og negativ tilværelse og syn på livet. Den psykiske evne som man finder i pandechakraet er klarsyn

Kronechakraet

Den psykiske evne som man finder i kronechakraet er kontakten til universet. Det at man kan kanalisere og få information fra den åndelige verden ligger her. Ydermere er det også her vores åndelige potentiale ligger

De spirituelle love

Når det kommer til de spirituelle love findes der kun 2. Den første handler om at vi skal være tro mod os selv, og lytte til vores institution. Den anden regel handler om at alt hvad vi sender ud, får vi tilbage igen. Derfor bør et individ kun sende kærlige energier ud til verden.

Astral Rejse

Astral rejse er begreb som bruges om et individs evne til at rejse uden for sin fysiske krop. Man kan bruge sit astrale felt til at gå på opdagelse i den åndelige verden

Kundalini

Det er betegnelsen for den livsenergi som befinder sig i rodchakraet. Kundalini energien bevæger sig igennem vores levetid op igennem vores chakrasystem, og derved bliver vi mere vågne og oplyste. Det siges at denne energi renser de enkelte chakras.

Var der begreber som du manglede?

Hvis der var nogle begreber som du manglede i denne spirituel ordbog, er du velkommen til at skrive til os. Find kontakt oplysninger ved at klikke på følgende link – Kontakt os

 

 

 

 

 

Spirituel ordbog
4.1 (82%) 10 vote[s]